Mas 1908 Stenvagn 

IMG 1439

Här följer mina tips för färdigställandet av Möllehems Gårdsproduktions Mas 1908 Stenvagn. Jag har utgått från instruktionen som medföljer modellen. Kolla alltid också på deras hemsida för den senaste versionen.

Det mesta kan limmas om man så vill, men jag har valt att löda allt utom bufferterna som ska limmas.

En god sed är att alltid gå igenom hela innehållet i paketet, checka av att alla delar finns där. I detta fallet handlar det om ett etsark, buffertar och hjul på axlar.

Innan jag gör det, tar jag fram min "skärbräda" och placerar de verktyg och tillbehör jag kan tänkas behöva. Kolla listan i den medföljande beskrivningen.

Klassiska runda trätandpetare och knappnålar är också bra att ha tillhands för applicering av lim/spackel/lödpasta. Plattjärnen med vingmuttrarna använder jag när litet längre delar ska vikas/bockas.

En lödstation med reglerbar temperatur och utbytbara lödspetsar i olika storlekar rekommenderas framför en "vanlig" lödpenna med konstant effekt.

 IMG 1454 IMG 1418

Jag börjar med att lossa tråget från etsplåten med hjälp av en brytkniv. Var noga med att ha ett stabilt och fast underlag när du skär av fästnabbarna så att inte plåten eller detaljerna böjs. Eventuella rester av fästnabbarna klipper jag med en mycket fin sax och filar till litet efteråt.

Därefter viker jag ihop tråget. Studera beskrivningen noga så vikningarna blir korrekta. Där det finns etsad vikanvisning, så ska man vika mot denna, så att i princip kan man inte se denna efter vikningen är utförd. En stållinjal från Biltema visade sig vara perfekt för långsidornas vikningar. En vanlig plattång (utan räfflor i gapet) användes för de flesta andra vikningarna. När jag är nöjd med vikningarna, sätter jag den i "spänn" så att jag har den öppna fogen mot mig, se röd pil nedan. Jag har penslat med litet lödvatten och därefter applicerat litet lödpasta från utsidan med tandpetare. Jag har lödstationen på ca 450C och lödpastan smälter ganska omgående i fogen.

 IMG 1419  IMG 1420A

 

Jag filar bort eventuellt överskott av tenn på utsidan och nu kan jag förstärka fogen från insidan om så önskas men passa på så att inte lödtennet på utsidan smälter och fogen "snäpper" upp igen.

Härefter lödar jag ihop skarv efter skarv från insidan. Lödvatten, lödpasta därefter fram med lödkolven, skarv efter skarv. Jag försöker att vara ganska precis med lödvattnet, inte blaska runt med det,  eftersom lödtennet "dras" till de ytorna när det smälter.

IMG 1421  IMG 1428

 

Så är det dax att gå på underredet, eller plattformen som det heter. Jag började med att borra upp hålen för hjulaxlar och buffertplankor med 1mm borr.

På bilden nedan till vänster så är det den blivande ovansidan som syns. Jag glömde att ta en bild på undersidan, men där finns böjanvisningar för långsidorna och kortsidorna. Med hjälp av en brytkniv, skär man försiktigt i böjanvisningen på undersidan för långsidan, vänder plattformen och då ser man "spår" på ovansidan enligt de gula pilarna på högra nedre bilden.Detta ska underlätta vikningen samt unvika att plattformens ovansida böjer sig, vilket är lätt hänt (oönskat) eftersom där finns etsade "urgröpningar".  Obs! Vik inte ännu utan vik först kortsidorna, dvs buffertplankorna en gång och tillbaka igen! Denna manöver gör att när långsidorna senare är vikta, blir det betydligt enklare att få till kortsidans vikning!

IMG 1452   IMG 1457A

 

Här har jag vikt långsidorna med hjälp av plattjärnen med de tre vingmuttrarna och är i färd med att "resa" den sista av de förvikta buffertplankorna. Som synes har denna plattång räfflor, vilket inte rekommenderas eftersom det lätt blir märken i plåten, använd i stället en helt slät dito... Nedan till höger det färdiga resultatet.

IMG 1458  IMG 1459

 Så är det dax för sidokulisserna. Den ena har jag markerat nedan med en gul rektangel. Innan jag skär ut detaljen så förborrar jag axelhålen (röd pil) med 1mm borr, därefter borrar jag upp hålet (blå pil) för den yttersta tappen/spetsen för hjulaxeln med 0,5mm borr. När det är klart skär jag ut kulissen men OBS jag gör något annorlunda än den medföljande beskrivningen; Jag behåller "överliggaren" som sammanbinder de yttersta detaljerna (det som blir hjulhuset), se bild nedan till höger, vilket ger mer stadga under det följande arbetet. Nu ska kulissen bockas enligt bruksanvisningen, jag använde återigen plattjärnet för att få snygg och homogen böjningslinje.

 

 Kuliss1a  IMG 1460

Jag bockar enligt instruktionen, sedan tar jag ut kulissen och vänder 180grader och gör nästa bockning. Fästnabbarna filas bort, vilket jag först glömde... Nu är det dax att löda kulissen på plattformen. Jag gör rent ytan och lägger på litet lödpasta. Var noga med att inte få pasta i hjulaxelhålen.

IMG 1461  IMG 1462

 Därefter riggar jag platformen horisontellt i en "hållare" med armar och klor typ krokodilklämma. Finns på Clas Ohlsson. Därefter bryter jag av spetsen på tre stycken trätandpetare och "centrerar" kulissen med hjälp av dessa och hjulhålen. Jag säkrar det hela med två stycken lösa krokodilklämmor, se dessa på bilden nedan till vänster, det är de två klämmorna till höger bredvid tandpetarna. Nu är det bara att värma med lödpennan tills man ser att tennet smälter. Resultatet syns nedan till höger. Jag hade högsta möjliga värme här, ca 450C.

IMG 1463  IMG 1465

Innan jag går vidare, kollar jag igen att hjulaxelhålen i de detaljer som är lödade mot varandra nu (1,0mm) är fria. Rensa om så behövs. Nu knipsar jag över den tidigare nämnda överliggaren med en liten fin sax, filar bort eventuella nabbar. Därefter på med litet pasta igen inför nästa vikning, därefter centrering med tandpetarna igen! Värm med lödpennan tills du ser tennet smälta. Kontrollera nu det yttersta hålet inifrån med ett 0,5mm borr. Det sista momentet är att vika det runda locket som bildar hjulhuset, efter att litet pasta applicerats. Värm tills tennet smälter. Resultatet ses npå bilden nedan till höger. Det finns speciella "pennor" med utbytbar glasfiber borste som spets. En dito är bra för att polera upp ytan och få bort små tennstänk.

IMG 1496  IMG 1497

 

Nu ska tråget lödas på plattformen! Lägg tråget upp och ned. Notera; på plattformens ena kortsida finns ett hål för en bromsvev och på trågets ena kortsida finns två hål för en ledstång. Dessa hål ska vara på samma sida! Därefter, passa in plattformen så att de två "flikarna" från trågets undersida passar in i plattformens slitsar. Vänd och vrid så att du ser att allt ser ok ut med trågets placering på platformen, gör ev korrigeringar nu eftersom det är svårare när tråget är lödat på plattformen. Lägg på litet lödpasta eller kör med lödtenn, värm. När tråget är på plats, passade jag på att testa hjulaxlarna på plats för att kolla att allt ser ok ut. Det är lättare att kolla detta nu än innan alla små detaljer är på plats! Är det tight att få dit axlarna, går det bra att ytterst försiktigt böja ut kulisserna något, det tål de.

 

IMG 1498  IMG 1499

 

Nu är det dax att placera stöttorna på trågets långsidor och kortsidor. På stöttorna för långsidorna finns två nabbar som passar in i motsvarande hål på tråget. Litet lödpasta sätts i hålet, stöttan placeras och löd innifrån tråget. Som synes på bilden nedan tillvänster, använde jag litet "häftmassa"/vägglera som stöd till stöttan vid lödningen. Fungerar utmärkt om du är snabb med lödpennan. Skulle litet massa brännas vid eller smälta, tar man enkelt bort det senare med medicinsk bensin från apoteket.

Därefter är det dax för kortsidornas stöttor. Det finns två lodräta slitsar i tråget för stöttorna. Kontrollera mot beskrivningen så att de kommer på rätt håll, men i princip, ska den spetsigaste vinkeln på stöttan peka ut från plattformen. Lödning sker på samma sätt som tidigare, dvs från insidan.

IMG 1508   IMG 1518

 

Nästa steg är att montera bromsklossarna. Detta är ganska små detaljer och jag föredrar att använda en självklämmande pincett, då minimerar jag risken att tappa bort detaljerna, se bild nedan. Jag böjer i anvisningen 90grader.

IMG 1523   IMG 1526

 

Bromsklossarna ska sitta enligt bilden nedan till vänster. Fliken som vikts 90grader ska peka inåt centerlinjen på vagnen. Tänk på att hålla hålet för bufferten fritt, jag lödade fast den ca 1mm innanför buffertplanken. Sätt gärna en bit tandpetare i buffert hålet som "skydd". Jag upptäckte senare att det är relativt enkelt att "justera" avståndet mellan bromskloss och hjulet (annars kortslutningsrisk) genom att böja bromsklossen försiktigt. Bild från utsidan nedan till höger.

IMG 1525  IMG 1527

 

När man är nöjd med bromsarna, är det tid för fotstegen. Det finns två varianter på etsplåten och jag använde den enklare, den som ser ut som ett U. När man klippt ut U:et från plåten, pekar ändarna till vänster respektive höger. Håll med en självklämmande pincett och med hjälp av en vanlig pincett kan man nu vrida dessa ändar 90grader. Dessa ändar ska bilda fästpunkter mot vagnen. Tyvärr försvann bilden hur jag lödade dit den, det är litet bökigt men jag använde vägglera metoden för att hålla den på plats och lödpasta som tenn.

Efter detta moment är det tid för en del andra detaljer såsom bromsvev, ledstång och "stålplattan" att stå på, enligt instruktionen. Dock, jag valde att först montera kopplen eftersom då skonas de känsligare smådelarna. Notera att det finns koppel som används mellan Mas vagnarna internt (se bilden nedan i mitten) och koppel (krok-koppel, se bilden nedan längst till höger, i röd rektangel på arket) som används i första och sista vagnen i ett tågset. Detta krok-koppel passar till N-skalans standardkoppel (till arnold typen).

Så, jag klipper ut de tre delar som hör till kopplen mellan vagnarna och viker dem enligt instruktionen (90grader). Notera att delarna med hakar är olika, den ena har nämligen ett litet spröt som pekar uppåt. Den med sprötet hör ihop med "8:an" längst till höger i mittenbilden och sprötet används senare att låsa "8:an" på plats i haken permanent.

IMG 1529  IMG 1531 Krok

Jag vänder vagnen upp och ned och sågar upp en slits i buffertplankan mittemellan bufferthålen. Använd en rälssåg eller Dremmel med tunn kapskiva. Ta en bit i taget och kontrollera djupet med en av hakarna. När jag är nöjd, sätter jag en dutt lödpasta och värmer tills det smälter. Jag gör på samma sätt på andra sidan. Ps. De små skårorna på var sida om den sågade slitsen är till för bromsrören som monteras litet senare.

IMG 1530  IMG 1532

Nedan syns koppel-haken på plats samt även ett fotsteg.

IMG 1550

 

Nu kan jag återgå till "smådelarna" dvs bromsvev, handräcke, bromsrör etc. Det nämns i monteringsanvisningen att dessa kan eventuellt utelämnas på "bruksmodeller" då dessa detaljer är litet ömtåliga. Jag har dock monterat dem på mina vagnar och dessa har använts flitigt utan att något fallit av eller förstörts. Jag monterade även bufferterna nu, de limmas på plats med CA-lim. Jag började med bromsveven som är litet trixig att bocka till men den ska se ut som på bilden nedan till vänster. Vingen till vänster på veven är den som ska stöta mot tråget. Foten ska ner i ett hål som finns i plattformen, därmed får den också rätt lutning utåt. Handräcket bockas enligt anvisningen, samt dess små fäst nabbar ska passa in i motsvarande hål i tråget. Applicera lödpasta från insidan av tråget och värm med lödpennan. Nedre delen av handräckena har jag fäst precis bakom fotstegen, alltså mot den längsgående balken. De två bromsrören (ser ut som svanhalsar) är fästade genom att jag satte litet lödpasta i slitsarna och värmde med lödpennan inifrån. Stålplattan fick en dutt lödpasta på undersidan sedan värmde jag med lödpennan tills tennet smälte.

IMG 1551  IMG 1552

 

Till vänster nedan syns den andra kortänden med kopplet på plats och låst med "sprötet" på haken. Nu är vagnen klar, hjulaxlarna på plats och rulltest kan göras innan målningen.

 IMG 1554  IMG 1557

 Efter sedvanlig putsning och tvätt (jag använder citronsyra) kan vagnen målas. Jag har tagit av hjulaxlarna igen, monterar vagnen på en grillpinne med hjälp av vägglera och sprutmålar med en matt rödbrun rostskyddsfärg på burk. Jag har olika fabrikat och använder samtliga så jag får vagnar i olika nyanser. En rejäl vädring rekommenderas (ej gjort på bilden) och därefter matt klarlack. När allt är klar, monteras hjulaxlarna igen. Glöm inte att sätta en microskopisk droppe olja i hjulhusen så att allt rullar som smort!

IMG 1653

Lycka till!

JanP