• Öka teckenstorlek
  • Standard teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
skånskaN

Göteborgsmässan

E-postadress Skriv ut

Andra året med Modelljärnvägsmässan i Göteborg, i år den 23 och 24 april.

Förra året stod skånskaN helt för modulbanan i Nskala. En hel del bland publiken visade intresse och efter det årets körning drog Fredrik igång en lokal grupp runt Göteborg.
I år fick vi därmed flera lokala deltagare, så förhoppningen är stor när det gäller moduler på "Sveriges framsida" - det var ett riktigt trevligt och entusiastiskt gäng som mötte upp!
Ett par av våra glada vänner från danmark följde också med upp så banan blev både stor och internationell.

Lokalen för mässan var nu SJ's gamla sporthall intill Järnvägsstationen och därmed centralare än föregående år. Mässa hade i år också fokuserat på MJ och var inte en allmän hobbymässa. Detta tillsammans med mer reklam gjorde att det blev bra publiktillströmning både lördag och söndag. Gott om glada och frågvisa Göteborgare!

 

Läs mer...
 

Dreamtrack 2016

E-postadress Skriv ut

Månadskiftet mars/april var helgen för årets Dreamtrack och i år var det samma lokal som föregående år, nämligen Folkets hus i Huskvarna. I år var det sjunde gången vi samlades för ett DreamTrack.

En rejäl bana som fyllde den matsal där banan i N-RE höll till. Det var ganska mycket stationer och lite mindre körsträcka.

Huvudinriktningen på DreamTrack är trafikspel men med publiktid rätt länge under lördagen. Vi körde trafikspel även under publiktiden men då med reducerad klockhastighet så vi skulle hinna prata lite med publiken - fungerade ganska bra.

Deltagandet på banan präglas av skånskaN och gängen från trakterna av Stockholm och Norrköping.
Just från trakten runt Jönköping/Huskvarna har vi dåligt med deltagare (en?) vilket blir ett litet problem för denna körning. För att trafikspelet ska fungera behövs gott om lokförare och på körningar brukar deltagare utan moduler främst komma från trakten.
Under Lördagen hade vi många tillresta lokförare men under fredag och söndag blir dessa färre, vilket gör bemanningen till trafikspelet svårare. Större körningar bör nog ligga i "klubbarnas" upptagningsområden.

 

Läs mer...
 

En helg på Jylland

E-postadress Skriv ut

Hej rallarkamrater!

Helgen den 5-7 februari lastade vi våra moduler och for till Börkop på Jylland efter inbjudan från våra vänner modul väst i Danmark.

Läs mer...
 

Körning på Alnarp - OBS! Inställd

E-postadress Skriv ut

Den planerade körningen på Alnarp den 14-15:e maj är inställd.

 

Rapport från körningen på stadsarkivet i Malmö januari 2016

E-postadress Skriv ut

Knappt två veckor in på det nya året blev det en ny körning på stadsarkivet i Malmö men nu på deras nya plats i fd Arbetets gamla lokaler på Bergsgatan i Malmö. Det blev en rejäl bana på 46 modulmetrar som sträckte sig från en hörsal genom en korridor in i en lektionssal.

I samband med körningen visade stadsarkivet en utställning från Kockums produktion av järnvägsvagnar och besökarna blev visade vår bana.

Läs mer...
 


Sida 1 av 20