Med tiden blir det en hel del elprylar på en stationsmodul och det kan vara skönt att ha det mesta fast installerat. Två sådana saker är boostern för körströmmen och uttagen för körkontroller.
Här visas ett sätt (av flera) kring hur dessa kan monteras.

Fasta uttag för körhandtagen

Normalt sett använder vi lösa flyttbara uttag för körkontrollerna som kan monteras där de behövs bäst vid varje körning.

Vid stationen skall det dock alltid finnas uttag så dessa kan med fördel monteras fast. Tänk på att det måste finnas uttag på båda sidor - man vet ju aldrig på vilken sida lokförarna kommer att befinna sig.

uttag0

Uttag infällt i modulsidan. Ram från undertecknad.

Uttagen för körkontrollerna som vi använt mest i skånskaN kommer från en tysk leverantör och kan köpas som lösa kretskort på vilka man löder dit så många uttag som behövs. Det är från samma leverantör som vi köper de flyttbara uttagen.
Det är inga svårigheter att löda fast uttagen på kretskorten, men var nogrann så det inte blir kortslutning mellan stiften.

På kretskortet monteras de uttag (stående) som skall finnas utåt mot lokförarna på den sida av kretskortet som saknar tryck.
Uttagens stift sitter i två rader som är förskjutna i förhållande till varandra. Det innebär att de bara passar kan sättas i från rätt sida. Kolla att stiften hamnar i passande hål innan dom pressas i.

uttag1

För att kunna montera uttagen tätt intill varandra får den klack som sitter på sidan skäras bort. Det görs lätt med t.ex. en brytkniv.

uttag2

På modulens insida behövs uttag för att koppla in kretskortet till nätet. Inom modulen kan det vara bra att minimera antalet sladdar som nätet behöver passera på sin väg genom modulen.

uttagHopkoppling

Ett sätt att koppla in nätet är uttag i var ände på modulen. Här kan de externa kablarna anslutas. Inom modulen förgrenar man ut till de uttag man har och till ev. booster.

På insidan av kretskortet sätter man så många uttag som behövs. På de nedre kretskorten på föregående bild behövs tre uttag och på de övre endast ett.
Om stationen skall få en fast monterad booster så får något av t.ex. de nedre kretskorten bestyckas med fyra uttag.

För att koppla ihop de olika kretskorten används vanliga RJ12-kablar. Mät upp vilka längder som behövs och ta med måtten på nästa skånskaN-aktivitet då det brukar finnas utrustning att göra kablarna. Alternativt skicka ett ebrev till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. och kolla när och hur du kan få tag på kablarna.

I de yttre kortändarna, där det externa nätet skall kopplas in, kan man sätta lättåtkomliga kontakter typ vanliga förgreningskontakter.

uttag3

Anslutning för externa kablar, lättåtkomligt placerad under modulen vid kortänden (fäst med smältlim).

Hål för kontakterna får tas upp i modulsidan. Det kan göras med en sticksåg eller så borrar man flera hål och raspar/filar dom till lämplig storlek.
Används en täckram så är det inte så kinkigt med passningen. Täckramen på ovanstående bilder kan fås från undertecknad.

Med 12mm trä i modulramen så blir passningen lagom om kretskortet ligger direkt mot träet. Det innebär att man får skära/fila/fräsa bort lite material på de ställen där kontakternas lödningar sticker ut.

Uttagen på baksidan kan vara stående eller vinklade, allt efter smak eller tillgång på uttag.

uttag5

På bilden har använtas 5 vinklade uttag, 3 för kopplingen mot övriga uttag inom modulen, 1 för booster och 1 extra.

Viktigt - se till att uttagen hamnar på rätt håll!
Kikar man in i uttagen så skall kontaktraden vara neråt. Anledningen till detta är att det förenklar mycket om alla uttag sitter lika när man springer med körkontrollen från uttag till uttag.

uttag4

Booster

Normalt så har varje (större) station sin egen booster.
Den booster vi använt en hel del, "Merg-boostern", kommer utan låda, men om den monteras fast under en modul så sitter den ändå tillräckligt skyddat. Priset på boostern gör också att det kan vara värt att låsa den till en station.

Boostern kan skruvas direkt under modulen. Består modulens undersida av t.ex. cellplast så limma dit en liten bit plywood som boostern kan skruvas fast i.

booster1


Elen (240 volt) ska ligga på golvet så den får fortfarande anslutas med spänningsaggregatets standardkontakt.

Loconet-anslutningen kopplas in på ett av de fasta uttagen.

Ledningarna till spårströmmen kopplas till boosterns spårutgång (track). Andra änden på spårströmsledningarna bör vara löstagbara, dels för att kunna skifta polaritet, dels för att kunna kopplas bort vid problem. Ett bra sätt att fixa detta är att sätta dit banankontakter, se nedanstående bilder.

På den vänstra bilden nedan har en labbsladd delats på mitten och banankontakterna kopplas in på den vanliga spåranslutningens banankontakter i modulens ände.
På den högra bilden nedan har spåren fått en direktkoppling till boostern, fortfarande med banankontakter.

booster2 booster3

Notera att oavsett hur spårströmmen kopplas från boostern till spåren så ska naturligtvis modulen fortfarande ha de vanliga banankontakterna mot omgivande moduler!

Vid pennan
Anders