Modulstorlek och transport

En stor del av tanken med modulkonceptet är att bygga banor tillsammans med andra och därmed bör modulen ha ett format så den blir lätt att transportera.

 

I standarden N-RE så är måtten i princip fria.
Modulbredden 400mm rekommenderas starkt men om en station t.ex. behöver mer bredd så är det fritt fram
Längden styrs främst av möjligheterna till transport. Har man t.ex. en liten bil så kanske det är omöjligt med längre moduler än 800mm.
En vanlig längd är annars 1 meter.

I skånskaN använder vi transportlådor i wellpapp i en standardstorlek som passar utmärkt för vårt syfte.
Måtten på lådan är perfekta till en modul på 400*1000mm och har en innerhöjd på ung 220mm vilket är tillräckligt för ett normalt landskap. Det är gott om plats runt om för fingrarna vid i och urlastning.
Lådan gör att modulen kan förvaras dammfritt och skyddar vid transport.
När vi åker på modulträffar så samtransporterar vi modulerna och då passar lådorna perfekt som "lastsystem" för ett vanligt släp.
För bredare moduler har skånskaN tagit fram en låda för 600mm bredd. Vid transport svarar 2 sådana lådor mot 3 standardlådor och passar därmed in i "lastsystemet".
Lådorna kan köpas till självkostnadspris, t.ex. vid modulsnickaraktiviteterna.
Priset är ca. 40:- för standardlådan avsedd för 400mm modulbredd och ca.100:- för specialvarainten avsedd för 600mm modulbredd.
Standardlådan kan också köpas från www.packoplock.se med artikelnummer 791043.

Ha alltså skånskaN's lådor i åtanke vid måttsättningen av modulerna - det underlättar väsentligt när det är dags för modulträff.

En modul som är längre än 1meter, t.ex. en station kring 2meter, delas ner i bitar om 1 meter styck. Ytterändarna följer N-RE-standarden för hopkoppling medan ändarna inom stationen kan anpassas.
Skulle stationen kräva något mer udda mått, t.ex. 160 cm så kan man dela den i en 1 metersdel och en på 60 cm. Den på 60 cm kan då samtransporteras i en låda med någon liten framtida 40cm's modul, eller tillsammans med diverse tillbehör som körhandtag och annat.

Kurvmoduler

Kurvmoduler är moduler där de båda ytterändarna inte är parallella, dvs banan kommer att ändra riktning när en kurvmodul används.
Vinkeländringen kan vara godtycklig men det underlättar planeringen av banan om man använder "standardvinklar". De vanligaste standardvinklarna är från gruppen 45°, 22.5°, 11.25° eller från 60°, 30°, 15°.  I skånskaN är 45graders-gruppen i särklass vanligast.

Transportkravet och önskan om så stora radier som möjligt styr vilka vinklar som är möjliga att bygga. T.ex. en 45gradersmodul som skall gå ner i standardlådan får inte bli längre än 1 meter och det ger en radie på max 1107mm vilket är en mycket bra radie. Vill man plats med 2 stycken 45gradersmoduler i en transportlåda så blir maxlängden 576mm och radien 553mm vilket är ok om än mindre radie än önskvärt.
Följande bild visar kurvmoduler för 45°, 22.5° och 11.25°, den översta raden med längden 1 meter och den undre då två moduler kan samtransporteras i en låda. Klicka på ritningen för att få upp den i pdf-format.