Lite nya regler kring elen på en modul i N-RE

Det har under det gångna året varit en hel del diskussioner om elsäkerhet inom FREMO.
Främsta ändringarna är införandet av en säkerhetszon under modulen och att det blir förbud mot banankontakter på kablar som går ner i denna zon.

 

Ursprunget är allmänna tyska elsäkerhetsregler och ansvar för dessa och hur det slår på modulkörningar. Det främsta problemet har varit banankontakterna som används för att koppla spårströmmen mellan modulerna och att dessa passar alldeles utmärkt i ett 240voltsuttag. 
I N-RE har man nu kommit överens om några ändringar/skärpningar mot vad som gällt hittills.  Nedanstående är i korthet vad som gäller för våra moduler.

En gräns mellan lågspänning uppe på modulen och 240 volt under modulen har införts. Gränsen mellan områdena går 60 cm ovanför golvet. Strömförande delar uppe på modulen skall inte kunna kopplas in på 240 volt.

Banankontakterna som hänger vid modulgaveln får inte nå under 60cm's-gränsen. dvs korta ner kablarna om dom är för långa. Standarden säger 3dm utanför gaveln. Tänk också på att fästa upp kablarna under modulen så att de inte kan dras neråt om dom skulle dras tillbaka genom modulgaveln.

All 240volts el läggs på golvet.
Många boostrar har uttag för banankontakter där el upp till spåret kopplas in. Dessa uttag skall bytas (i boostern och i kabeländen som skall kopplas till boostern) till något som inte passar till 240voltsuttaget, ex. säkerhetsvarianterna av banankontakter.

Mer kan läsas hos FREMO eller i en artikel hos Nmodulgruppen